Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkolenia:

Wprowadzenie do zarządzania projektami - zrozum projekt.

Oferta w wersji do druku.

Opis szkolenia:

Hasłem przewodnim szkolenia jest:„ Zrozum projekt ”. W otaczającej nas rzeczywistości biznesowej, pojawiła się olbrzymia ilość interpretacji definicji projektu. Ciągle udoskonalane i pojawiające się nowe metodyki powodują spore zamieszanie, w zrozumieniu przedmiotu, dla osób na co dzień nie zajmujących się tą problematyką.
Podczas szkolenia zostanie przedstawiony przegląd definicji, geneza powstawania metodyk oraz ich cechy wspólne. Omówione zostaną najczęściej używane metodyki projektowe i przedstawione podstawowe różnice między nimi ( waterfall – agile). Wskazane zostaną również podstawowe kryteria wyboru odpowiedniej metodyki w odniesieniu do specyfiki działań projektowych. Szkolenie stanowi świetną podstawę do rozpoczęcia dalszego zgłębiania zagadnienia zarządzania projektami.

Dla kogo ?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób które rozpoczynają przygodę z zarządzaniem projektami.
 • Pracowników „operacyjnych”, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w projektach, ale współpracują z zespołami projektowymi.
 • Managerów będących na różnych poziomach zarządzania i stykających się z problematyką zarządzania projektami (np.: kontrolują zasoby używane w różnych projektach).
 • Właścicieli firm planujących wdrożenie Zarządzania Projektami w swojej organizacji.

Wymagania:

Żeby w pełni skorzystać z materiału prezentowanego podczas szkolenia NIE TRZEBA spełniać żadnych, szczególnych warunków wstępnych. Mile widziana jest wiedza ogólna, dotycząca mechanizmów biznesowych oraz procesów operacyjnych w organizacjach.

Korzyści ze szkolenia:

 • Umiejętność rozróżniania podstawowych rodzajów działalności biznesowej.
 • Znajomość podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami.
 • Umiejętność definiowania projektu.
 • Umiejętność wyboru metodyki zgodnej ze specyfiką projektu (waterfall – agile).
 • Zrozumienie specyfiki działań projektowych.
 • Wiedza na temat genezy powstawania metodyk projektowych.

Zakres szkolenia:

 • Różnice pomiędzy działaniami operacyjnymi w organizacji.
 • Podstawowe definicje.
 • Geneza powstania metodyk zarządzania projektami.
 • Klasyfikacje projektów.
 • Sposoby zarządzania projektami.
 • Przegląd i krótka charakterystyka metodyk:
  • Watterfall
  • Agile

Organizacja szkolenia:

 • Wielkość grupy do 20 osób.
 • Uczestnicy otrzymują skrypt w postaci pliku pdf (opcjonalnie wydruk).
 • Forma: wykład, ćwiczenia, warsztaty.
 • Czas: 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych (po 45 minut) .
 • Pozostałe warunki do uzgodnienia (możliwość przeprowadzenia zajęć w siedzibie zamawiającego).