Zarządzanie stresem w projektach.

Coraz częściej spotykamy się z opinią, że stres jest zjawiskiem niepożądanym. Mechanizm który ewoluował wraz z rozwojem człowieka, mający wspomagać go w sytuacjach krytycznych w XXI stał się przyczyną dyskomfortu a czasami wręcz stanów chorobowych. Z definicji projektu wynika, że z uwagi na jego niepowtarzalność, unikalność, może dojść do wielu sytuacji które powodują wyzwolenie mechanizmu obronnego u człowieka co może doprowadzić do STRESU. Takie zdarzenia nazywane są STRESORAMI. Umiejętność identyfikacji stresorów, umożliwia szybką reakcję na ich wystąpienie.
Certyfikat

Literatura i źródła: