Ale Babka


Interaktywna gra zespołowa pozwalająca poznać specyfikę zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Gra wykorzystuje specjalnie w tym celu przygotowane karty oraz szereg wzorów dokumentów.
Gra skierowana jest do:
 • Pracowników planujących rozpoczęcie pracy w zespołach projektowych
 • Menedżerów, zaangażowanych w procesy decyzyjne związane z uruchamianiem projektów
 • Menedżerów liniowych, średniego i wyższego szczebla
 • Studentów oraz absolwentów uczelni
Utrwalane umiejętności:
 • kształtowanie zespołu projektowego, podział zadań
 • przygotowanie projektu do realizacji – opis zakresu, przygotowanie prezentacji inicjatywy
 • prezentacja inicjatywy przed sponsorami
 • negocjacje w ramach działań projektowych,
 • planowanie projektów
 • planowanie budżetu projektu
 • planowanie harmonogramu,
 • przygotowywanie i wypełnianie dokumentacji projektowej

Ale Babka


Wersja start – przeznaczona dla osób rozpoczynających zdobywanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Gra poprzedzona jest 2 dniowym kompendium wiedzy na temat zarządzania projektami.
Czas trwania 3 dni (18 godzin).

Wersja expert - przeznaczona dla osób posiadających wiedzę z zakresu zarządzania projektami.
Czas trwania 1 dzień (6 godzin).

W grze biorą udział zespoły 3-4 osobowe. Maksymalnie w jednej rozgrywce może wziąć udział 5 zespołów.
Scenariusz:
Wygrywa zespół który zbierze najwięcej punktów. Punkty zapisywane są na Check-liście.

Ale Babka


Gra podzielona jest na kilka etapów.
Pierwszym etapem jest inicjatywa: Właściciel firmy zwraca się do swoich pracowników z prośba o przedstawienie propozycji projektu. Pierwszym zadaniem jest wypełnienie „Karty zespołu projektowego”, podział zadań oraz odpowiedzialności. Każdy z uczestników dostaje plakietkę która wskazuje za którą część zadań odpowiada.

Kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie celu inicjatywy, oszacowanie kosztów oraz harmonogramu. Zespoły mają również przedstawić podejście do realizacji. Zakończeniem etapu jest przedstawienie 5-10 minutowej prezentacji, która oceniana jest przez „Komitet Inwestycyjny”. Zadaniem komitetu jest przyznanie punktów, które zostaną zapisane na Check-liście. Faza inicjatywy kończy się decyzja właściciela firmy wskazującego budżet, terminy i sposób realizacji projektu.

Na początku drugiej fazy (analiza – planowanie) uczestnicy otrzymują broszurę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz komplet szablonów dokumentów, które muszą być wypełnione w trakcie gry: Karta projektu, struktura podziału pracy, diagram następstw, harmonogram projektu, plan wydatków, rejestr ryzyk, plan komunikacji. Część dokumentów musi uzyskać akceptacje „Komitetu Sterującego”.

Kolejną fazą jest realizacja. Na tym etapie gry użytkownicy korzystają z kompletu kart, które zastępują zarówno pieniądze jak , produkty oraz inne elementy przeprowadzanego projektu. Podczas tej fazy uczestnicy mogą negocjować z osobami prowadzącymi grę różne warianty realizacji. Dopuszczalne są negocjacje cenowe oraz związane ze sponsorowaniem projektu przez organizacje zewnętrzne. Ponadto uczestnicy muszą załatwić szereg formalności związanych z organizacją projektu, począwszy od zgłoszenia imprezy a na uzyskaniu akceptacji policji, straży pożarnej i służby zdrowia. Faza realizacji kończy się w chwili kiedy zespół uzyska „certyfikat rekordu”.

Faza zakończenia to ostatni etap gry. Zespoły muszą skompletować dokumenty projektowe i przekazać je do archiwum, rozliczyć budżet , wypełnić i uzyskać akceptację karty zakończenia projektu.

Ulotka