Cele w życiu człowieka powinny być jak horyzonty, tak aby osiągając jedne zawsze widzieć nowe.

Agnieszka Lisak

Procesy produkują, projekty tworzą

Ktoś ;)

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.

Edward John Phelps

Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych.

Albert Einstein

Nie potrafię podać niezawodnego przepisu na sukces, ale mogę podać przepis na porażkę: staraj się zawsze wszystkich zadowolić.

Herbert Bayard Swope

O mnie

Firma Ozga.pl rozpoczęła działalność 2005-11-01, czyli do dnia dzisiejszego minęło 11 lat , 3 miesiące i 26 dni. Ja jednak pracuję znacznie dłużej. W trakcie mojej 27 letniej kariery zawodowej brałem udział w różnorodnych przedsięwzięciach informatycznych. Były to projekty związane z budową sieci WAN, wdrożeniem systemu ZORBA 3000 (PKO BP SA), administracją SAP, ORACLE, budową aplikacji web'owych, prowadzeniem projektów (PKN ORLEN SA). Zdobyłem również doświadczenie w zakresie DTP oraz podstawy kreowania wizerunku firm pracując w dziale informatycznym firmy AGORA (oddział Płock). Dzięki możliwości pracy w dużych i znanych firmach uważam, że zdobyłem doświadczenie, które teraz mogę w pełni wykorzystać.
Obecnie zajmuję się szeroko pojętą problematyką zarządzania projektami. Wspomagam firmy w uruchamianiu i prowadzeniu projektów, biorę udział w projektach jako podwykonawca.
Od 8 lat ściśle współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Jestem opiekunem kierunku Zarządzanie Projektami na studiach podyplomowych. Prowadzę również zajęcia na innych kierunkach oraz szkolenia dedykowane dla firm.
Interesuję się możliwością wykorzysta gier i symulacji komputerowych w nauczaniu ludzi dorosłych. Jestem współautorem gry karcianej „Ale babka” oraz autorem gier Arbitrium i Arbitrium 2, SymDec, Fura, Nasz Stary Bryg.

Mój kalendarz:

Polecam